0914260777

AVER CAM540

Thiết bị Camera Hội Nghị  Aver CAM540

  • Thiết bị Camera – họp trực tuyến chuyên dụng kết nối cổng USB
  • Aver Cam540 Với Độ phân giải 4k, SmartFrame auto-framing technology to 4K.
  • Plug and Play với cổng USB
  • Camera zoom 16x, total zoom
  • Sử dụng với bất kỳ phần mềm họp trực tuyến nào
  • Góc nhìn camera 86 độ,  86° field of view
  • Bảo hành 02 năm