0914260777

Hiển thị một kết quả duy nhất

Điện Thoại Hội Nghị Polycom – Giải pháp họp voice conference chuyên nghiệp

Điện thoại hội nghị Polycom

Điện Thoại Hội Nghị Polycom

Họp voice conferencing là giải pháp hội nghị đơn giản mà nhiều đơn vị sử dụng. Polycom nổi tiếng với các dòng điện thoai hội nghị Polycom Soundstation từ những năm 90. Ngày nay, Polycom phát triển các dòng điện thoại hội nghị cao cấp với nhiều tính năng và chất lượng vượt trội.

Các dòng sản phẩm Điện thoại hội nghị của Polycom

Điện thoại hội nghị

Polycom SoundStation Duo

Điện thoại hội nghị

Polycom SoundStation IP 6000

Điện thoại hội nghị

Polycom SoundStation IP 7000

Điện thoại hội nghị

Polycom SoundStation2

Điện thoại hội nghị

Polycom VoiceStation 300

Điện thoại hội nghị

Polycom Voxbox