0914260777

Polycom CX5100 Unified Conference Station

Thiết bị Hội Nghị tích hợp Polycom CX5100.

Polycom CX5100 được thiết kế tinh tế sử dụng cho Skype for Business online. Với camera speker tracking và micro khả năng thu âm tốt là thiết bị phù hợp cho phòng họp nhỏ. CX5100 cũng được sử dụng như một  camera speakerphone USB.

Danh mục: Từ khóa: ,