0914260777

Polycom CX5500 Unified Conference Station

Thiết bị Hội Nghị tích hợp Polycom CX5500.

Polycom CX5500 được thiết kế tinh tế sử dụng cho Skype for Business online hoặc Server. Với camera speker tracking và micro khả năng thu âm tốt là thiết bị phù hợp cho phòng họp nhỏ. CX5500 cũng được sử dụng như một SIP phone hoặc camera USB.

Danh mục: Từ khóa: ,