0914260777

Polycom SoundStation IP 7000

Thiết bị điện thoại hội nghị Polycom Soundstation IP 7000.

Soundstation IP 7000 được xây dựng với ý tưởng cho phòng họp vừa và lớn sử dụng tổng đài IP. Thiết kế hiện đại đẳng cấp với tính năng dễ  sử dụng và chất lượng âm thanh cao. Có thể sử dụng như micro mở rộng cho Polycom HDX 7000 – HDX 8000, HDX 9000 và Group 310, Group 500, Group 700.