0914260777

POLYCOM MSR Series

Thiết bị Hội Nghị truyền hình Polycom MSR Series

Polycom MSR Series là giải pháp truyền thông hợp nhất, kết hợp chất lượng hàng đầu video conferencing phần cứng của Polycom với nền tảng phần mềm của Microsoft Skype for Business và Microsoft Team. Polycom MSR series Được Microsoft Chứng nhận và và khuyến khích người dùng sử dụng kết hợp với giải pháp của Microsoft để đạt chất lượng tốt nhất.

Danh mục: Từ khóa: ,