0914260777

Polycom EagleEye Director II

Thiết bị camera Hội Nghị Polycom EagleEye Director II.

Polycom EagleEye Director II là camera họp trực tuyến chuyên dụng sử dụng cho Polycom Group Series hoặc kết nối USB máy tính họp app conferencing. Với khả năng tracking theo người nói EagleEye Director II là sự lựa chọn đẳng cấp cho phòng họp.

Danh mục: Từ khóa: